Τηλεφωνα - Χρήσιμα Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο άρθρων
Χρήσιμα
Ασφαλιστικοί Φορείς
ΔΕΗ
Δήμοι
Δικαστήρια
Εφορίες
Ιδρύματα
ΚΤΕΛ
Εκκλησίες
Νομαρχία
Οργανισμοί
Ο.Σ.Ε.
ΟΤΕ
Περιφέρεια
Δημόσια Σχολεία
Ταχυδρομεία,Τελωνεία
ΑΕΙ,ΤΕΙ, Στάδια
Υπουργεία

Ασφαλιστικοί Φορείς
 • Αλληλοβοήθειας Αστ.& Υπεραστ. ΚΤΕΛ Ν.Αχαϊας 2610 271232
 • Ασφαλίσεως Εμπόρων 2610 222924
 • Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων 2610 220634
 • Τ.Α.Π. ΟΤΕ 2610 337337
 • Ασφάλισης Τυπογράφων & Μισθωτών Γραφικών Τεχνών 2610 454371
 • Διαχείρησης Πιστώσεων Εκτελ. Αρχαιολ. Έργων 2610 450994

 

Ι.Κ.Α.
ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
 • Γραφείο Προσωπικού 2610 310943
 • Νομική Υπηρεσία 2610 315244
 • Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων 2610 344788
 • Τμήμα Εσόδων ΟΕΤΕ 2610 367206
 • Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων 2610 330765
 • Τμήμα Οικονομικό Τμηματάρχης 2610 311086
 • Τμήμα Παροχών Ασθενείας 2610 328234
 • Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων 2610 310407
 • Τμήμα Συντάξεων Τμηματάρχης 2610 323856
 • Γραμματεία 2610 321713
 • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 2610 323410
 • Φαρμακευτική Υπηρεσία 2610 317670
 • Κέντρο Παιδοψ/κής Υγιεινής 2610 316069
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
 • Συντον/τής Υπηρ. Υγείας Περιφ. Δυτ. Ελ. 2610 438798
 • Γραμματεία 2610 435264
 • Προϊσταμένη Αδελφή 2610 439085
 • Γραφείο Κίνησης Ασθενών 2610 439276
 • Υγειονομικές Επιτροπές 2610 420426
 • Κοινωνική Λειτουργός 2610 436838
 • Ραντεβού 2610 453673
 • Γραφεό Ενέσεων 2610 454975
 • Ακτινολογικό 2610 454972
 • Μικροβιολογικό 2610 454932
 • Οδοντοιατρικό 2610 436109
 • Παιδιατρικό 2610 437212
 • Φυσιοθεραπευτικό 2610 437694
 • Φαρμακευτική Υπηρεσία 2610 436845
 • Κέντρο Οικογενειακού Προγραμ. 2610 435377
 • Τεχνική Υπηρεσία 2610 437952

 

Ιατρεία
 • Βραχαναίικων, Ευαγγ/στρίας 2610 670604
 • Ακρωτηρίου 36, Ψαροφάϊ 2610 330658
 • Ματρόζου 12, Ζαρουχλαίικα 2610 332426
 • Μάννας & Παιδιού 2610 334593
 • Παραλίας, Εργατ. Κατοικίες 2610 524802
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ
Διοικητικές Υπηρεσίες:
 • Διευθυντής 2610 466273
 • Γραμματεία 2610 466270
 • Τμήμα Εσόδων 2610 466297
 • Τμήμα Μητρώου 2610 466261
 • Τμήμα Μηχανογρ/σης 2610 466600
 • Τμήμα Οικοδομών 2610 466293
 • Τμήμα Οικονομικό 2610 466278
 • Τμήμα Παροχών 2610 466290
 • Τμήμα Συντάξεων 2610 466259
 • Ταμ/κή Υπηρεσία 2610 466282
Υγειονομιές Υπηρεσίες:
 • Γραμματεία 2610 466228
 • Εμβόλια 2610 466206
 • Μικροβιολογικό 2610 466240
 • Ραντεβού 184
ΠΑΡΑΡΤ. ΡΙΟΥ
Διοικητικές Υπηρεσίες:
 • Τμήμα Εσόδων 2610 992468
 • Γραμματεία 2610 995031
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ Α.ΠΟΛΗΣ
Διοικητικές Υπηρεσίες:
 • Διευθυντής 2610 279966
 • Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρ. 2610 271262
 • Τμήμα Εσόδων Οικοδ/κών Έργων 2610 622581
 • Τμήμα Οικονομικό 2610 622582
 • Τμήμα Παροχών Συντάξεων 2610 226757
 • Τμήμα Παροχών Ασθένειας 2610 225492
 • Τμήμα Μητρώου 2610 226757
 • Τμήμα Πληροφορικής 2610 622017
Υγειονομικές Υπηρεσίες:
 • Πληροφορίες 2610 225281
 • Γραμματεία 2610 220714
 • Ορθοδοντικό Κέντρο 2610 226758
 • Π/θμια Υγειονομική Επιροπή 2610 625894
 • Πληροφορίες-Ραντεβού 2610 225281
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ
 • Ιατρεία 2610 325352
 • Μικροβιολογικό 2610 321683
 • Οδοντοπροσθετικό 2610 343647
 • Φαρμακευτικό 2610 310898
ΕΥΠΕΑ
 • Γραμματεία 2610 454988
 • Ελεγκτές 2610 454977
 • ΟΓΑ 2610 439377
 • Πανεπιστημίου 168 2610 439822

 

Τ.Ε.Β.Ε.
 • Δ/νση Δυτ. Πελ/σου & Δυτ.Στερ. Ελ. Δ/ντής 2610 630906
 • Τμήμα Δικαστικού 2610 630948
 • Γραφείο Υγειονομικού 2610 630932
 • Γραφείο Διοικητικού 2610 630981
 • Περιφ. Τμήμα Πατρών 2610 630901
 • Τοπική Διοικ/κή Επιτροπή 2610 630948
 • Επικ/κής Ασφ/σης Ηλεκτρ/των 2610 270310
 • Επικ/κής Ασφ/σης Συντακτών Εφημ. 2610 317159
 • Επικ/κής Ασφ/σης Υπαλ. Εμπορ. Καταστ. 2610 275839
 • Παρακαταθηκών & Δανείων Δ/τρια 2610 279439
 • Τμηματάρχης-Λογιστήριο 2610 623525
 • Απαλλοτριώσεις-Δάνεια 2610 275769
 • Αποδόσεις-Συστάσεις 2610 272769
 • Πρόνοιας Δικηγόρων Πρωτ/κειου 2610 220933
 • ΤΑΠΕΜ 2610 279402
 • Προστασίας Ελαιοπαραγωγής 2610 452716
 • Συνεταιρ. & Επικουρ. Ασφαλ. Προσωπ. Γεωργ. 2610 226742
 • Συντάξεων Μηχ/κών & Εργολ/των Δημσ. Έργων 2610 223450
 • ΤΣΜΕΔΕ 2610 273704
 • Τ.Σ.Α. 2610 330594
ΤΥΔΚΥ
 • Προϊστάμενος 2610 625322
 • Λογιστήριο 2610 226643
 • Υγειονομική Υπηρεσία 2610 271924Τελευταία ανανέωση ( 03.04.09 )
 
< Προηγ.
0 queries executed